Vítáme vás na stránkách polické sauny!

Sauna Police nad Metují

Sauna v sezóně rok 2005-6.

Sauna v Polici nad Metují byla otevřena v roce 1979. Mnoho let fungovala ke spokojenosti návštěvníků a fandů saunování. Patřila tak nedílně k rekondičnímu a společenskému vyžití nejenom obyvatel Police ale i okolních obcí.

V roce 2004 se podařilo, po nedlouhém uzavření, zprovoznit saunu v nových podmínkách a za pomoci řady saunérů a finančního přispění města a sponzorů ji postupně rekonstruovat.

Bylo založeno občanské sdružení Sauna Police nad Metují. Zkvalitnění saunování a doplnění o další aktivity v oblasti rekondice a relaxace pokračuje. Můžeme jmenovat např. instalaci nových saunových kamen, rekonstrukci bazénu, nové vybavení ve sprchách a kuchyňce v bufetu , instalaci infrakabiny. Mimo vlastního saunování tak nabízíme masáže, saunování v infrakabině, kvalitní odpočinek po sauně a bohatý sortiment občerstvení.

Naším záměrem je dále připravit rozšíření a vylepšení v těchto oblastech:
  • vanové lázně, perličková masáž
  • kvalita saunování, ochlazování, odpočinek
  • rozšíření provozu na další dny případně saunování pro uzavřené skupiny nebo pro děti
  • rozšíření souvisejících služeb, občerstvení aj.
  • masáže
  • využití prostor u sauny
  • propagace sauny a saunování

A co nás tedy čeká v tomto roce a v dalším období?

Návštěvnost je příznivá a věříme, že tomu bude i nadále. Sauna je po provozní a technické stránce funkční a bezproblémová. V návaznosti na vyhlášku PDF ke staženíč.135/2004 je se Zdravotním ústavem v Náchodě dořešen i odběr vzorků vody z ochlazovacího bazénku a celková kvalita vody. Celý provoz sauny je samozřejmě náročný na hygienu a je tomu proto věnována náležitá pozornost..

Naším záměrem je udržet provoz v požadované kvalitě, hledat možnosti pro úspory nákladů především vody a elektrické energie a řešit případnou ztrátovost i na další období. Dále chceme vycházet vstříc novým požadavkům návštěvníků a rozšířit okruh služeb a dle požadavků i saunování na další dny. Je také třeba v rámci možností provádět propagaci sauny a saunování a rozšířit tak okruh a počet návštěvníků nejenom z města ale i z okolních obcí nebo z návštěvníků policka.

Sauna Police nad Metují, občanské sdružení


[CNW:Counter]